PILNE: Dr Mateusz Drożdż przewodniczącym rady nadzorczej!

Nowym przewodniczącym rady nadzorczej został Mateusz Dróżdż. Mateusz Dróżdż ma 29 lat, choć ostatnio mieszkał w Warszawie, jest rodowitym lubinianinem i zadeklarowanym kibicem Zagłębia, gdy pozwalają mu na to obowiązki, uczęszcza na mecze naszego klubu. Nowy przewodniczący rady nadzorczej Zagłębia z zawodu jest radcą prawnym, wykłada również na Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Jest wykładowcą … Czytaj dalej PILNE: Dr Mateusz Drożdż przewodniczącym rady nadzorczej!