Regulamin i polityka prywatności

Wstęp do Regulaminu

Niniejszy regulamin serwisu mkszaglebie.pl (dalej zwany Regulaminem) określa warunki korzystania z serwisu mkszaglebie.pl (zwanym też MKS Zagłębie PL) przez Użytkowników oraz prawa i obowiązki serwisu.

Objaśnienie definicji

Każdorazowe wspomnienie w Regulaminie Serwisu, należy rozumieć poprzez serwis mkszaglebie.pl dostępny pod adresem https://mkszaglebie.pl.

W przypadku, gdy w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Serwis. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy w Regulaminie jest mowa o Redaktorze, należy przez to zrozumieć Użytkownika, który został upoważniony przez Redaktora Naczelnego do pomocy przy Serwis.

Administratorem Redaktorem naczelnym Serwisu jest Grzegorz Bielski - redakcja@mkszaglebie.pl.

Kontakt

Uwagi dotyczące Serwisu można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem

Warunki korzystania

Do korzystania z Serwisu niezbędnego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Podstawowe cele serwisu

 • Dostarczanie ciekawych i rzetelnych informacji o klubie Zagłębie Lubin S.A. oraz jego funkcjonowaniu.
 • Zjednoczenie i wytworzenie dobrej atmosfery wśród kibiców Zagłębia Lubin.
 • Szerzenie dobrego imienia klubu, jego wizerunku oraz dobrego wizerunku kibiców.
 • Prewencyjne działania, wynikające z troski o dobro klubu.
 • Możliwość kontaktu między kibicami poprzez redagowanie komentarzy.

Rejestracja w serwisie mkszaglebie.pl

Do zamieszczania komentarzy niezbędne jest posiadanie konta. Do rejestracji bezpłatnego konta potrzebne są: login, adres poczty e-mail, akceptacja regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku "Akceptuję regulamin", hasło oraz pozytywna weryfikacja captcha. Tylko użytkownicy zarejestrowani mają prawo publikować komentarze na Serwisu.

Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu i Użytkownik rejestrując konto potwierdza (poprzez zaznaczenie checkboxa), iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator informuje, że na potrzeby funkcjonowania serwisu przetwarza dane osobowe. Dane gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie Administrator informuje, że dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym w celu realizacji usługi.

 • Adres e-mail podany przy rejestracji jest wykorzystywany przez Administrację Serwisu na przesłanie, na żądanie Użytkownika, nowego hasła oraz do kontaktu Administracji Serwisu z Użytkownikiem
 • Administrator informuje, że gromadzi adres IP Użytkowników komentujących artykuły w celu ewentualnego zbanowania takowego adresu w razie rażącego złamania niniejszego Regulaminu
 • Wszelkie inne dane podane przez Użytkownika w profilu są dobrowolne i ich upublicznienie jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do ich modyfikacji oraz usunięcia poprzez swój profil lub poprzez kontakt z Administracją poprzez formularz kontaktowy
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 • Przetwarzanie danych następuje do momentu ich wycofania przez Użytkownika
 • Dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 • Polityka dotycząca plików cookies (tzw. ciasteczek) dostępna jest pod adresem: Polityka dot. cookies

Informacje zawarte w serwisie mkszaglebie.pl

Serwis ma na celu informowanie Użytkowników o losach klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin oraz jest oddolną i niezarobkową inicjatywą fanów tego klubu na terytorium Polski. Każdy przestrzegający Regulaminu Użytkownik ma prawo przeglądać treści publikowane w Serwisu oraz zgłaszać nadużycia i błędy zauważone na stronie, a każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo komentować artykuły znajdujące się na Serwisu.

MKS Zagłębie PL jest nieoficjalną stroną klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin SA, nie jest jednak od niego w żaden sposób zależna (formalny lub też personalny).

Korzystanie z serwisu mkszaglebie.pl jest w pełni darmowe.

Obowiązki Użytkownika

Każdy z użytkowników mkszaglebie.pl jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z poniższymi zasadami:

 • zakaz publikowania treści o charakterze popierającym radykalne postawy społeczne
 • zakaz publikowania treści o charakterze wulgarnym i powszechnie uznawanym za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami
 • zakaz publikowania treści o charakterze propagującym używanie narkotyków, nadmiernie spożywanie alkoholu bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających
 • zakaz publikowania treści zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
 • zakaz publikowania treści o charakterze pornograficznym
 • zakaz publikowania treści o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym
 • zakaz publikowania treści łamiących prawa autorskie
 • zakaz publikowania treści obraźliwych względem Administracji Serwisu, działaczy i piłkarzy Zagłębia Lubin
 • zakaz publikowania treści o charakterze tzw. trollingu w szczególności prowokujące, agresywne, cechujące się ignorancją
 • zakaz publikowania treści naruszających prawa majątkowe, dobra osobiste lub uzasadnione prawem interesy osób trzecich
 • zakaz publikowania treści w inny sposób bezprawnych
 • zakaz publikowania treści z rażącym naruszeniem zasad ortografii, interpunkcji i gramatyki będą nagradzane ostrzeżeniami. Wszystkich, którzy mają dysortografię, prosimy o pisanie swoich komentarzy w którymś z edytorów tekstów (np. Word), a dopiero po sprawdzeniu ewentualnych błędów prosimy o wklejenie tekstu na stronę.
 • zakaz publikowania komentarzy PISANYCH TYLKO WIELKIMI LITERAMI.
 • Nazwy klubów piszemy poprawnie, rozpoczynając wielką literą. Nic się nikomu nie stanie, gdy w komentarzu pojawi się np. Legia, Wisła, Śląsk itd.
 • Napinanie się i wyzywanie kibiców innych drużyn będzie nagradzane długoterminowym banem.
 • Istnieje bardzo cienka granica pomiędzy krytyką, a obrażaniem drugiej osoby. Użytkownik ma pełne prawo do krytykowania piłkarzy, sztabu szkoleniowego, rządzących klubem lub redakcji serwisu, pod warunkiem, że nie przekroczy wspomnianej granicy.
 • Wspomniana wyżej granica to luźna interpretacja redakcji.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wypowiadania się na tematy chuligańskie. Prawo do wygłaszania oświadczeń na tematy kibicowskie ma jedynie Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia Lubin „Zagłębie Fanatyków” oraz pozostałe grupy kibicowskie działające formalnie na Zagłębiu.

Banowanie oraz system ostrzeżeń

Niedostosowanie się do powyższych obowiązków będzie skutkować usunięciem konta Użytkownika dopuszczającego się naruszenia, a odpowiedzialność za zamieszczenie takich treści ponosi tylko i wyłącznie Użytkownik.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu oraz wynikające z tego skutki, treść publikowanych przez siebie treści, a także ewentualne szkody, które mogą wynikać z bezprawnych działań.

Informacja o prawach autorskich

Treści publikowane w serwisie podlegają ochronie przewidzianej prawem, w szczególności w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (T. j Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 140 z późn. zm.). Użytkownicy nie nabywają żadnych praw do zawartych w serwisie materiałów, a ich jakiekolwiek używanie może się odbywać wyłącznie w ramach dozwolonego użytku.

Pozostałe informacje

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

Cookies (ciasteczka)

Do prawidłowego działania serwisu niezbędne jest gromadzenie plików cookies, sposób ich pobierania oraz zasady działania są dostępne pod adresem Polityka dot. cookies (mkszaglebie.pl)

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.12.2019 r.

Mkszaglebie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w niniejszym Regulaminie. Użytkownik o wprowadzonych zmianach jest niezwłocznie powiadamiany.

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-09, 15:57:35